Haber

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Zaptı Açıklandı… Faik Öztrak: “Cumhurbaşkanı 7 Yıllığına Seçilecek, 85 Milyonun Cumhurbaşkanı Olacak”

Millet İttifakı’nın “Ortak Politikalar Mutabakat Zaptı” açıklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak; “Yürütme reformu ile Cumhurbaşkanı’nın 7 yıllığına bir dönem için seçilmesi kuralını getirerek Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığını sağlayacağız. 85 milyon kişinin Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olacak. Başbakan ve bakanları biz yapacağız.” İdarede etkili. İdarede istikrarı sağlayıcı tedbirler alacağız. Olağanüstü hal hukukundan kaynaklanan her türlü işlem ve işlem yargı denetimine tabidir. Gerçekleştireceğiz” dedi.

Millet İttifakı, bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongresi’nde düzenlediği toplantıda “Ortak Politikalar Konsensüsü”nü açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu birlikte salona girdi.

Toplantıya; CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, mutabakat metni için hazırlanan sine-vizyonda gösterildi. İşte Millet İttifakı’nın yetkisi altında yapılacaklar listesi.

Her partinin genel başkan yardımcısı, Ortak Politikalar Konsensüsü’nün bir bölümünü açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şunları söyledi:

“DENETLENMEYEN GÜÇ GÜÇ DEĞİL, FELAKETTİR: Ülkemiz; 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık anayasa, 100 yıllık cumhuriyet, 77 yıllık çok partili demokrasi hayatımızın en bunalımlı dönemlerinden birini yaşıyor. Bugün Millet İttifakını oluşturan altı siyasi partinin mutfaklarında hazırlanan ve altı liderin üzerinde mutabakata vardığı somut hedefler, reformlar, reformlar, devlet yönetimi ve ekonomide ülkemizi krizden çıkaracak politika ve projeler.

Kontrolsüz güç güç değil, felakettir. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen keyfi, asi yönetim altında yaşayarak bunu gördü. Bu yönetim artık devletimizin beka sorunu haline gelmiştir. Onun için millet ittifakı; ‘Kural tanımayan bu canavar sistem’ yerine özgürlükçü, demokratik, adil, kuvvetler ayrılığını tesis eden ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ diyor.

YENİ BİR KURULUM KURALLARI HAZIRLAYACAĞIZ: Onun için Millet İttifakı; ‘etkin ve katılımcı mevzuat’, ‘istikrarlı, şeffaf, hesap verebilir yürütme’, ‘bağımsız ve tarafsız yargı’. Yasal reformla: Meclis faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacak yeni bir Meclis Tüzüğü hazırlayacağız. Yasama süreçlerini demokratikleştireceğiz. TBMM’de istişare ve müzakereyi etkisiz hale getiren ‘torba yasa’ uygulamasına son vereceğiz. Tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerden sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin cayma yetkisini anayasal olarak sağlayacağız.

Meclisin yürütme organı; Millet adına denetimin gücünü güçlendireceğiz. Bütçe hakkı TBMM’nin vazgeçilmez yetki ve denetim aracı olacaktır. Meclis’te Kesin Hesap Kurulu oluşturacağız. Komite başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilecek.

BAŞKANIN ÖNEMİNİ GARANTİ EDECEĞİZ: Yürütme reformu ile; Cumhurbaşkanı’nın 7 yıl için bir dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını sağlayacağız. Başkan 85 milyonun başkanı olacak. Başbakan ve bakanları yönetimde etkin kılacağız. Yönetimde istikrarı sağlayacak tedbirler alacağız. OHAL’den kaynaklanan tüm süreç ve işlemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız.

ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERİ SONLANDIRACAĞIZ: Yargı reformu ile birlikte, bağımsız ve tarafsız bir yargı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu kaldıracağız. Bunun yerine Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere iki kurul oluşturacağız. Adalet Bakanı ve müsteşarı Hakimler Kurulu’nda yer almayacak. Hâkimler, idari görevlerinden dolayı Adalet Bakanlığına tabi olmayacaklardır. Özel yetkili mahkemelere ve özel yetkili mahkemelere son vereceğiz.

HAKİM VE SAVCILARA NEDEN OLAN ZARAR VE ZARARLARIN TAZMİNATINI SAĞLAYACAĞIZ: Yetkilerini kötüye kullanarak Anayasa Mahkemesi’nin veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hak ihlallerine yol açan hakim ve savcıların zararlarının tazmin edilmesini ve zararlarının tazmin edilmesini sağlayacağız. Gözaltı unsurunun bir istisna olması koşuluyla katı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacağız. Savunma mesleğini anayasal güvence altına alacağız. Ceza yargılamalarında ‘silahların eşitliği ilkesi’ gereğince mahkeme salonlarında müdafi ile müdafiin fiziken eşit olmasını sağlayacağız. Kadınlar için isim yardımı ve zorunlu savunmanın kapsamını genişleteceğiz.

AYM ÜYELİKLERİNE HÜLLE SİSTEMİYLE RANDEVU ALINMASINI ÖNLEYECEĞİZ:Anayasa Mahkemesi üyelerinin ‘hülle’ sistemiyle atanmasını önleyeceğiz.

SEÇİM BARAJINI YÜZDE 3’E İNDİRECEĞİZ: Seçim ve siyasi partiler mevzuatında; Millet iradesinin en geniş ve demokratik şekilde meclise yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Seçim barajını yüzde 3’e indireceğiz. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın Meclis’te doğrudan temsilini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.

KAPANIŞ DAVASI İÇİN PARLAMENTO İZNİ:Siyasi partilere kapatma davası açılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iznini zorunlu kılacağız.

İNTERNET MEVZUATINI YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ: Hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğunu anayasada açıkça ifade edeceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayacağız. İnternet mevzuatını ifade özgürlüğünü kısıtlamadan ve kişilik haklarını ihlal etmeden uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAKİ MECLİS VE GÖREVLERİ SONLANDIRACAĞIZ: kamu Yönetimi; Yine eşitlik, tarafsızlık, liyakat, yasallık, etkililik ve şeffaflık ilkelerine göre düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki meclis ve makamları kaldıracağız. Görev ve yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın, Aile ve Çocuklar Bakanlığı olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’nı da Ticaret ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız. Hazineyi Maliye Bakanlığından ayırıp ayrı bir bakanlık olarak yeniden yapılandıracağız. Şehircilik ve Afet Yönetimi, Bilişim ve İnovasyon bakanlıklarını kuracağız. Siyasi bakan yardımcılarını kaldıracağız ve liyakat esasına dayalı bir müsteşarlık sistemi kuracağız.

YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEN ÖĞRETİLENLERE SON VERECEĞİZ: Strateji ve Planlama Teşkilatını kuracağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz. Seçimle gelenlerin seçimle gitmesini sağlayacağız. Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payları artıracağız. Muhtarlık Temel Kanunu’nu çıkaracağız.

MÜLAKAT UYGULAMASINI SONLANDIRACAĞIZ: Kamu istihdamı için mülakat uygulamasını sonlandıracağız. Liyakat ve eşitlik ilkelerini savunacağız. Şeffaflığı sağlayacağız. Üst düzey görevlerde kadın yönetici sayımızı artıracağız. Kamu çalışanları nezdinde fiyat ve maaş adaletini sağlayacağız.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK HATALARINDA ZAMANLILIĞI KALDIRACAĞIZ: Bir başka reform alanı da yolsuzluğa karşı mücadeledir. TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracağız. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargı sürecini hızlandıracağız ve zaman aşımını kaldıracağız. Bu suçlar af kapsamına alınmayacak. Yolsuzlukla elde edilen ve yurt dışına kaçırılan varlıkların geri getirilmesi için Varlık Kurtarma Ofisi kuracağız. Pazarlık görgü kuralları ile yapılan tüm ihaleleri geriye dönük olarak doğrulayacağız.

Vatandaşımızın bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilerinin disiplin, ceza ve tazminat sorumluluğunu artıracağız. Terörizm, rüşvet, yolsuzluk, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve diğer tüm para kazandırıcı faaliyetlerin finansmanında aktif olarak yer alacağız. Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Vergi affı ve malvarlığı barışının kara para aklama aracı olarak kullanılmasının önüne geçeceğiz. Kamu İhale Kanunu’nu Avrupa Birliği normlarına uygun hale getireceğiz.

SİYASETİN FİNANSMANININ ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ: Siyasi Etik Maddesi ile milletvekilleri, bakanlar, siyasi parti genel müdürleri, il başkanları, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri görev, unvan ve yetkilerini kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine etik dışı aracılık yapacak şekilde kullanmakta; Akraba, eş, arkadaş veya diğer tanıdıklara kayırma ve ayrımcılık yapmalarını önleyeceğiz. Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız.

Sözün güzelliği az ve öz olmasıdır. Winston Churchill’in dediği gibi: Bütün harika şeyler kolaydır ve çoğu tek kelimeyle anlatılır. Özgürlük, adalet, umut… Büyük şeyler vaat eden Orta Politikalar Mutabakat Zaptı, ülkemizi önce rahatlatacak, sonra kalkındıracak; Özgürlük, demokrasi, hukuk, adalet, iyi idare, liyakat ve yolsuzlukla çaba sözcükleri ile ifade edilebilecek kısımlarını kısaca arz ettim. Teşekkür ederim.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort